Tjenester

Bedriftsutvikling.

Prosjektledelse og forretningsutvikling.

Tjenester

Prosjektledelse

Prosjektplanlegging og prosjektledelse.

Bryte ned og bygge opp.

Definere prosjektet.
Omfangsplanlegging

Usikkerhetsanalyse
Risikostyring

Prosjektbudsjett
Kostnadsstyring

Kvalitetsplanlegging
Kvalitetsstyring

Kommunikasjons-
planlegging.

Rådgivning

Rådgivning generelt. Bedriftsutvikling.

Utredninger og analyser.

HMS.
Sikkerhetsstyring

Digitalisere
sikkerhetssystem

Etablere nettside
på eget domene

Etablere nettbutikk
på nettstedet

Digitalisering av
prosesser i bedriften

Forretningsutvikling

Utvikling og etablering. Finansiering.

Videreforedling av en idé.

Forretningsidé.
Forretningsmodell

Research.
Forretningsplan

Kalkyler.
Budsjettering

Søknader.
Finansiering

Stifte AS.
Registrere AS i Brreg.no

Ta kontakt